HOME

"Klimatfrågan" diskuteras i ett allt högre tonläge. I boken "FALSKT ALARM - klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt" går Gösta Pettersson metodiskt igenom flera av de delfrågor som diskuteras och förser läsaren med information om både hur han själv och andra ser på dessa. Avsikten är att läsaren skall få hjälp i sökandet efter sanning i en hetsig och inte alltid balanserad debatt.


På den här sidan kan du beställa boken i fysiskt tryckt version, men författaren gör den även tillgänglig gratis i en elektronisk - använd knapparna nedan:

Beställ boken


Boken beställs genom att fylla i formuläret här:


Priset för boken är 100 kr/st + porto.

Porto för 1-2 böcker: 79 kr

Porto för 3-4 böcker: 150 kr

Porto för 5 böcker: 175 kr

Porto för > 5 böcker: skicka email och fråga (info@falsktalarm.se)


Antal böcker

Bokpris

Porto

Totalt

1

100

79

179

2

200

79

279

3

300

150

450

4

400

150

550

5

500

175

675

>5begär offert

Ur förordet:


De senaste åren har massmedia så gott som dagligen matat oss med det alarmerande budskapet att det pågår en global klimatförändring som kan få katastrofala effekter. Vi har fått höra att en överväldigande majoritet av världens klimatforskare är överens om vad denna klimatförändring orsakas av och kommer att leda till: Jorden värms upp på grund av våra utsläpp av växthusgaser i allmänhet och koldioxid i synnerhet. Om vi inte drastiskt minskar utsläppen av koldioxid kommer världen framgent att drabbas av naturkatastrofer av allehanda slag.


Men det har också framgått att hypotesen om en katastrofal människoframkallad global uppvärmning rönt stark kritik på vetenskapliga grunder. Skeptiska invändningar har inte bara förts fram bland klimatologerna själva, utan även av geologer, kemister, fysiker, astronomer, statistiker och matematiker. Mitt eget intresse för denna vetenskapliga kontrovers väcktes på allvar när jag insåg att framförd kritik var berättigad beträffande problemområden som jag själv specialiserat mig på som forskare. Då beslöt jag mig för att bilda mig en egen uppfattning om klimatfrågan i dess helhet och omsider även för att presentera vad jag kommit fram till i bokform.


------------


"Tro dem som söker sanningen, misstro de som funnit den" skrev novellisten André Gide. Min bok ger inte så många definitiva svar på de delfrågor som tas upp, men du får veta en hel del om svarsalternativen och hur jag ser på dem. Min förhoppning är att det ska hjälpa dig i ditt eget sökande efter sanningen.


Gösta Petterson, Malmö i februari 2019

Betalningssätt:


Swish: 070-303 2276

Bankgiro nr: 5339-5885


Copyright @ All Rights Reserved