Hantering av data

Hur vi hanterar data


Gäller från 2019-02-15


Detta meddelande förklarar hur falsktalarm.se samlar in, använder och lämnar ut information om dig när du använder vår webbsajt, vars enda syfte är att tillhandahålla boken "Falskt Alarm - klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt". Boken går att ladda ner elektroniskt i pdf-format eller också kan man beställa den i tryckt format för distribution via post eller annat bud. I och med att du gör en beställning via denna webbsida samtycker du till att vi använder informationen som du lämnar enligt nedan.


Insamling av personuppgifter


När du beställer en bok för utskick via posten fyller du via beställningsformuläret i uppgifter om namn, email, postadress, antal böcker du vill beställa och vilket sätt du kommer att betala på. Dessa uppgifter genererar ett email till info@falsktalarm.se där beställningen hanteras. Uppgifterna kan användas i ett excel-blad, i ett bokföringssystem eller liknande för att kunna utföra nödvändig administration.


Användning av personuppgifter


De uppgifter du lämnat kommer att användas endast för att administrera beställning och betalning av boken. I den mån kompletterande frågor behöver ställas kommer vi att kontakta dig via email. Eventuellt kompletterande uppgifter som du lämnar kommer att användas på samma sätt som de ursprungligen lämnade.


Inga uppgifter kommer att lämnas till tredje part annat än som svar på begäran från myndighet eller liknande i enlighet med gällande lagstiftning eller för att rapportera uppenbart olaglig aktivitet. Dina uppgifter kommer inte att användas i något marknadsföringssyfte.


I den mån beställningen genererar data som lagras hos domänvärden (den 15/2-2019 är den www.one.com) så gäller deras Product & Privacy Policies och deras Data Processor Agreement för kunder i EU.


Radering av personuppgifter


Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver dem för att kunna utföra det som beskrivs ovan.


Dina rättigheter


Du kan närsomhelst få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, såvida de inte behövs för att kunna fullgöra skyldigheter i rapportering mot myndigheter och liknande. Du kan även återkalla ditt samtycke och då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter. I dessa fall kontaktar du oss på info@falsktalarm.se.


Klagomål


Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@falsktalarm.se eller kontakta den svenska datainspektionen: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.