OM BOKEN

OM FÖRFATTAREN OCH BOKEN


Gösta Pettersson är Professor Emeritus i biokemi vid Lunds Universitet. Han har ägnat sig åt enzymologisk forskning med teoretisk inriktning och publicerat cirka 150 vetenskapliga artiklar.

Med reaktionskinetik och matematisk modellering som metodologiska specialiteter har han studerat katalysmekanismerna för metaboliskt centrala enzym och enzymers samverkan i komplexa biologiska nätverk. Flera av studierna har gällt växters fixering av atmosfärisk koldioxid.


Under sin yrkesverksamma tid var Gösta Pettersson flitigt anlitad av vetenskapliga tidskrifter som redaktionell granskningsexpert. Han satt i två decennier med Biochemical Journals Advisory Board som specialist på kinetik och matematisk modellering. Han var 1988-98 en av European Journal of Biochemistrys redaktörer och är väl förtrogen med den vetenskapliga utvärderingen av forskningsresultat.


I denna bok ägnar sig Gösta Petterson åt att utvärdera kunskapsläget i vad han betraktar som vår tids största vetenskapliga kontrovers, den rörande mänskliga aktiviteters effekt på klimatet. Han ger grundlig information om de observationer och problem som diskuteras i klimatdebatten, belyser vari de vetenskapliga kontroverserna består och resonerar sig fram till ett eget ställningstagande.

Exempel på frågor som boken avhandlar:


Är luftens koldioxidhalt skrämmande hög? Är den inte snarare skrämmande låg? Är jordens globala temperatur skrämmande hög? Är den inte snarare skrämmande låg? Den är i varje fall lägre än den var för 6 000 år sedan, då Skandinavien var glaciärfritt och Sibiriens tundror helt upptinade. Och är dödsbringande extremväder vår tids värsta gissel, när 50 gånger fler människor år 2002 omkom i trafikolyckor och 1000 gånger fler dog av svält, infektions- och parasitsjukdomar, komplikationer vid havandeskap/barnafödande och annat mänskligt elände?


Det är många begrundansvärda frågor som ställs i boken och belyses av relevanta fakta.

Sagt om boken:"Lär gärna om klimatet av Gösta Pettersson! Hans bok finns gratis på http://www.falskt-alarm.se. Man förundras över klimatalarmisternas dominans."


- Åke Ortmark (@AkeOrtmark), 15 juni 2015


Copyright @ All Rights Reserved